راهنمای انتخاب اباژور مناسب

10 / 10
از 1 کاربر

ارتفاع و پهنا و شکل اباژور را مد نظر قرار دهید . دراینجا راهنمایی های برای انتخاب مناسب اباژور برای منزلتان ارائه میدهیم.اباژور مناسب میتواند یک اتاق ساده را به اتاقی شگفت انگیز تبدیل کند و اباژور نا مناسب تعادل دکوراسیون را بهم میریزد.پس در انتخاب اباژور دقت کنید.

ابازور

ارتفاع

اباژوری انتخاب کنید که اندازه ی ان دو سوم ارتفاع پبایه اش باشد.این نسبت باعث میشود که اباژور زیاد بالا پایین به نظر نرسد.

ابازور

شکل

اگر پایه ومیز اباژور گرد است بهتر است کلاه اباژور نیز گرد باشد.

 ابتزور

پایه ی مربعی یا زاویه دار معمولا با کلاع مربعی بیشتر جور است.درکل بهتر است اباژوری انتخاب کنید که کلاه ان با شکل پایه یعنی میزتان هماهنگ باشد.البته اباژورهای شمعدان مانند تقریبا با هر شکل کلاهی جور در میایند.

 ابازور

 

پهنا.

پهنترین کلاه باید حداقل یک سانت از پهنترین نقطه پایانی اش پهن تر باشد.

 ابازور

جای اباژور نیز مهم است برای مثال نباید انرا جایی بگذارید که هربار که ازتخت پایین میایید به کلاه ان برخورد کنید.کلاه ان نباید از میز زیرش بزرگتر باشد.

همین موضوع برای اباژورهای نشیمن نیز مصداق دارد.نباید انقدر بزرگ باشد که هر وقت میخواهید از هال رد شوید به ان برخورد کنید.

ابازور

نیمه شفافی

اگر اباژوری لازم دارید که بتوانید در کنارش کتاب بخوانید یا نور روشن و بیشتری بتابانید ازکلاههای نیمه شفاف استفاده کنید.

اگر ازاباژور فقط به عنوان وسیله ای تزیینی استفاده میکنید و برای روشن کردن اتاق با ان احتیاحی ندارید کلاه تیره ومات انتخاب درستی است.

ابازور

اباژورها یپلیسه دار بیشتر سنتی هستند و برای اتاقهایی مناسبند که وسایل انتیک دارند یا جزئیات و طرخهای بیشتری در اتاق وجود دارد

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :